Categories
Uncategorized

QUI SOM?

Categories
Uncategorized

UNCOVER THE TALENT


Troba aqui els centres educatius que ofereixen la FP Dual al Maresme:

Institut Premià de Mar
Institut Miquel Biada Mataró
Institut Maremar Masnou
Escola Pia Santa Anna Mataró
Institut Lluis Domenech i Montaner Canet de Mar

Per més informació: https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2013003:1:::NO:::

Categories
Uncategorized

Xerrades informatives

Oferim xerrades informatives per aquells centres que ofereixen Formació Professional i s’estan pensant afegir el model Dual en la seva oferta educativa.

Us ajudarem amb temes com:

 • Què és la FP Dual?
 • Avantatges
 • Valors
 • Com començar
 • Objectius

Per a més informació sobre aquest servei poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de la compte de instagram @fpdualcentres

Categories
Uncategorized

NORMATIVA FP DUAL CATALUNYA

Categories
Uncategorized

GUIA PER COMENÇAR LA FP DUAL

Categories
Uncategorized

Preguntes Freqüens

Guía per els centres que volen fer FP Dual

Afecta a plantilles?

No afecta. Mateixos recursos que amb la modalitat ordinària. Cal alliberar d’hores presencials a l’Institut al professorat que faci el seguiment.

És difícil d’organitzar en el centre?

Comptant amb les instruccions i orientacions i seguint les indicacions del Servei de suport a la FP dual, es pot organitzar de forma pautada.

És obligat fer l’oferta dual?

No. Tan sols les propostes (cicles i territoris) que els centres i serveis territorials valorin com viables.

Com es determina el pla d’activitats d’aprenentatge de l’alumne en l’empresa?

A partir de l’anàlisi dels llocs de treball, l’equip docent del centre educatiu, amb l’assessorament de les persones tècniques en curriculum de la DGFPiERE, fa una proposta d’activitats que es consensua en el marc de la comissió de seguiment del conveni.

El centre docent fa el seguiment de l’activitat de l’alumne en l’empresa?

Es recomana mantenir un contacte mensual amb l’empresa, i es realitzen tots aquells contactes de seguiment que siguin necessàris entre les persones tutores del centre educatiu i de l’empresa.

Com s’avalua l’activitat de l’alumne en l’empresa?

El centre educatiu facilitarà les eines i/o graelles per tal de recollir la informació necessària per a realitzar les valoracions. Està previst que es pugui gestionar a través del qBID

Tots els alumnes del grup escolar han de participar en la formació dual?

L’alumnat que no pugui participar en l’alternança, pot completar els seus estudis amb activitats organitzades pel centre educatiu.

Per a més informació https://projectes.xtec.cat/fpdual/centres-educatius/documentacio/

Categories
Uncategorized

Centres que ja ofereixen FP Dual

Inst. Domènech i Muntaner (Escola de Teixits) – Canet Mar http://iescanet.cat/

Inst. Bisbe Sivilla – Calella https://agora.xtec.cat/institutbisbesivilla/

Escola La Presentació – Arenys Mar http://presentarenys.net/

Ramon Turró i Darder – Malgrat de Mar https://agora.xtec.cat/iesmalgrat/

Inst. Lluís Companys – Tordera https://www.institutlluiscompanys.cat/

Maremar – Masnou https://agora.xtec.cat/iesmaremar/

Josep Puig i Cadafalch – Mataró https://inspuig.org/wp/

Miquel Biada – Mataró http://biada.org/

Thos i Codina – Mataró http://www.iesthosicodina.cat/

Escola Pia Santa Anna de Mataró https://mataro.escolapia.cat/

Inst. Premià de Mar https://agora.xtec.cat/inspm/

Categories
Uncategorized

6 beneficis d’oferir FP Dual

Aquests són alguns dels beneficis que té oferir FP Dual en el teu centre

-Incrementar i millorar la relació amb les empreses

– Intercanviar i transferir coneixement amb les empreses

– Millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants

– Accedir a tecnologia, recursos i instal·lacions que ofereixen les empreses

– Esdevenir centre de referencia pel sector empresarial

– Millorar la satisfacció de l’alumnat

Categories
Uncategorized

10 AVANTATGES FP DUAL A EMPRESES

 • Incluir en el currículum formatiu continguts d’interès per a l’activitat de l’empresa.
 • Conseguir més motivació del becari cap a la seva formació durant la seva estància a l’empresa.
 • Contribuïu a crear una cantera de futurs empleats i facilitar la reemplaçament generacional de la planta.
 • Disminuir els processos de selecció de personal extern.
 • Acertar a les decisions de selecció de personal. Coneixerem millor a un aprenentatge que un candidat extern.
 • Recuperem la inversió en formació d’un pla mitjà.
 • Formar futurs empleats amb la cultura i hàbits de treball de l’empresa.
 • Decidir sobre la contractació de l’aprenentatge una vegada finalitzada la seva estancia formativa.
 • Conseguir una bonificació en les quotes de la seguretat social dels aprenentatges.
 • Promoure la responsabilitat social al convertir-la en empresa formadora, transmetre una imatge de dinamisme, modernitat i guanyar la seva presència en els mitjans de comunicació, augmentant així la seva visibilitat.

Webgrafia

Info