Categories
Uncategorized

Preguntes Freqüens

Guía per els centres que volen fer FP Dual

Afecta a plantilles?

No afecta. Mateixos recursos que amb la modalitat ordinària. Cal alliberar d’hores presencials a l’Institut al professorat que faci el seguiment.

És difícil d’organitzar en el centre?

Comptant amb les instruccions i orientacions i seguint les indicacions del Servei de suport a la FP dual, es pot organitzar de forma pautada.

És obligat fer l’oferta dual?

No. Tan sols les propostes (cicles i territoris) que els centres i serveis territorials valorin com viables.

Com es determina el pla d’activitats d’aprenentatge de l’alumne en l’empresa?

A partir de l’anàlisi dels llocs de treball, l’equip docent del centre educatiu, amb l’assessorament de les persones tècniques en curriculum de la DGFPiERE, fa una proposta d’activitats que es consensua en el marc de la comissió de seguiment del conveni.

El centre docent fa el seguiment de l’activitat de l’alumne en l’empresa?

Es recomana mantenir un contacte mensual amb l’empresa, i es realitzen tots aquells contactes de seguiment que siguin necessàris entre les persones tutores del centre educatiu i de l’empresa.

Com s’avalua l’activitat de l’alumne en l’empresa?

El centre educatiu facilitarà les eines i/o graelles per tal de recollir la informació necessària per a realitzar les valoracions. Està previst que es pugui gestionar a través del qBID

Tots els alumnes del grup escolar han de participar en la formació dual?

L’alumnat que no pugui participar en l’alternança, pot completar els seus estudis amb activitats organitzades pel centre educatiu.

Per a més informació https://projectes.xtec.cat/fpdual/centres-educatius/documentacio/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *