Què és la fp dual?

La nova modalitat de la formació professional on és combinen els processos d’ensenyament i aprenentatge en l’empresa i en el centre de formació, en règim d’alternança entre el centre educatiu i l’empresa

La Formació Professional Dual és una nova modalitat dins de la formació professional. Els projectes d’FP Dual en el sistema educatiu combinen els processos d’ensenyament i aprenentatge en l’empresa i en el centre de formació i es caracteritzen per realitzar-se en règim d’alternança entre el centre educatiu i l’empresa, amb un nombre d’hores o dies de estada de durada variable entre el centre de treball i en el centre educatiu.

Una modalitat formativa innovadora

Amb aquesta nova modalitat innovadora, les empreses poden donar suport nous models d’organització de la Formació Professional que es dirigeixin cap a la recerca de l’excel·lència en la relació de l’empresa amb els centres de FP i promoguin la seva Responsabilitat Social Corporativa.

La formació professional s’acosta a la realitat socioeconòmica del mercat laboral

Per això, a través dels projectes desenvolupats en les comunitats autònomes, es treballa en fomentar una cultura de la Formació Professional Dual a les empreses i els centres que aconsegueixi proporcionar a les persones la formació especialitzada i polivalent requerida i apropar els ensenyaments dels títols de formació professional a la realitat socioeconòmica de l’mercat laboral, responent així a les necessitats de desenvolupament personal i de qualificació dels diferents sectors productius i de serveis de les economies autonòmiques i estatal.